ปทุมธานี ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. 2566 จังหวัดปทุมธานี เชิญชวนพี่น้องชาวปทุมธานีออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเกิน 80%

ปทุมธานี ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. 2566 จังหวัดปทุมธานี เชิญชวนพี่น้องชาวปทุมธานีออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเกิน 80%

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายอนุชา จันทร์สุริยา ที่ปรึกษาประจำประธานกรรมการการเลือกตั้ง ดร.ป้องปราการ โสธาเทวาพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานี นายปราโมทย์ ทิพย์พินิจ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566 จังหวัดปทุมธานี โดยได้ลงตรวจเยี่ยมในเขตเลือกตั้งที่ 1 ต.บ้านปทุม เขตเลือกตั้งที่ 3 เทศบาลเมืองท่าโขลง (ต.คลองหนึ่ง) เขตเลือกตั้งที่ 4 ต.สวนพริกไทย ต.บางพูด

และเทศบาลเมืองคลองหลวง (ต.คลองหนึ่ง) สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวปทุมธานี และผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มี อายุ 18 ปีขึ้นไป หรือ New Voter ร่วมกันออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มาก ๆ โดย สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งคาดการณ์ว่า จะมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 80% นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทุกหน่วยพร้อมให้บริการและคอยอำนวยความสะดวกประชาชนผู้มาใช้สิทธิอย่างเต็มที่

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts