เทศบาลตำบลทับมา เติมความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วนลงพุงแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

เทศบาลตำบลทับมา เติมความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วนลงพุงแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์สรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วนลงพุง ภายใต้โครงการทับมาร่วมใจลดพุงลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2566 มีผู้เข้าอบรมเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค ผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ อสม.จำนวน 100 คน

ในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก รพ.ระยอง มาให้ความรู้ โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงปรับลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค สามารถชะลอหรือป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และภาวะอ้วนลงพุง และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ และ อสม.มีความรู้ ความเข้าใจสามารถแนะนำประชาชนเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องต่อไป.

 

 

Related posts