เลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 56 เขตเลือกตั้งที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 6 จ.ยะลา พบประชาชนตื่นตัวใช้สิทธิ์คึกคัก ขณะที่เลขาธิการ ศอ.บต. เชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

เลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 56 เขตเลือกตั้งที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 6 จ.ยะลา พบประชาชนตื่นตัวใช้สิทธิ์คึกคัก ขณะที่เลขาธิการ ศอ.บต. เชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งที่ 56 เขตเลือกตั้งที่ 1 ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนเทศบาล 6 วัดเมืองยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ท่ามกลางประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง


โอกาสนี้ เลขาธิการ ศอ.บต ได้เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกมาใช้สิทธิ์กันทุกคน ทั้งนี้ จังหวัดยะลา มีเขตเลือกตั้ง รวม 3 เขต มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 43 คน สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 56 เขตเลือกตั้งที่ 1 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 777 คน โดยประชาชนมีการตื่นตัวและเดินทางไปทยอยใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้า รวมทั้งมีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุจากบ้านพักคนชราและผู้พิการที่เดินทางไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย

อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งเป็น “หน้าที่” ที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนไทย เป็นการแสดงความคิดเห็น ผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนที่จะมาทำงานให้ประชาชน และเป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักของระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งการใช้สิทธิเลือกตั้ง คือการแสดงการมีส่วนร่วม 1 คะแนนเสียง สามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่ออนาคตของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมาก ซึ่งจะนำไปสู่ทิศทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต

ทั้งนี้สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ที่หน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนเองมีสิทธิ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts