ค้นหานักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่ใน สัตหีบ เมืองแห่งการแล่นใบ

ค้นหานักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่ใน สัตหีบ เมืองแห่งการแล่นใบ


พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธาน เปิดโครงการ “สัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบ” ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่กีฬาเรือใบให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ได้มีโอกาสเข้าถึงกีฬาเรือใบให้มากที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ และสามารถค้นหานักกีฬารุ่นใหม่ได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทางทะเลของอำเภอสัตหีบ

โดยมี “เรือใบ” เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว แนวทางการดำเนินการ จะเชิญชวนให้สถานศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่น ภายในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เข้าร่วมและมีส่วนสนับสนุนในการทำโครงการฯ
ณ อาคารศูนย์สมุทรกีฬา สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

Related posts