“พีทีที แทงค์” ปล่อยพันธุ์ปูม้าสู่ทะเลระยอง อนุรักษ์สมดุลระบบนิเวศ กลุ่มประมงเรือเล็กหาดพลา

“พีทีที แทงค์” ปล่อยพันธุ์ปูม้าสู่ทะเลระยอง อนุรักษ์สมดุลระบบนิเวศ กลุ่มประมงเรือเล็กหาดพลา

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา CSR AMBASSADOR ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกปูม้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงของธนาคารปูม้าบนบกในกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดพลา บ้านพลาไม่น้อยกว่า 1,000,000 ตัว คืนสู่ท้องทะเลเพื่อคงความยั่งยืนให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม น้ำปลา น้ำมันพืช เพื่อแสดงความขอบคุณที่สมาชิกกลุ่มประมงฯได้นำแม่ปูม้าไข่นอกกระดองมาให้ธนาคารปูม้าบนบกฯ


สำหรับ“ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบนบกกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน หาดพลา บ้านพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ธนาคารสัตว์น้ำทะเลเกาะสีชังโดยชุมชน เพื่อชุมชนยั่งยืนในพระราชูปภัมถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มประมงเรือเล็กหาดพลา บ้านพลา ซึ่งมีวัดพลาเป็นผู้สนับสนุนพื้นที่ชายทะเล

โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือเพื่อส่งเสริมวิธีการขยายพันธุ์และเพาะพันธุ์เลี้ยงลูกปูม้าให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามผลการวิจัยของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าบนบก อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี รวมทั้งเพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือนจากการประกอบอาชีพประมงเรือเล็กชายฝั่ง และเพื่อเพิ่มรายได้จากการขยายพันธุ์ลูกปูม้าที่เพาะเลี้ยงให้แก่บริษัท หรือบุคคลที่สนใจนำไปปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติต่อไป
…..

Related posts