ปทุมธานี นายกแจ๊สเปิดงานมหกรรมสินค้าดีเมืองปทุมเที่ยวชมมนต์เสน่ห์ถิ่นบัวหลวงส่งเสริมอาชีพคนปทุม

ปทุมธานี นายกแจ๊สเปิดงานมหกรรมสินค้าดีเมืองปทุมเที่ยวชมมนต์เสน่ห์ถิ่นบัวหลวงส่งเสริมอาชีพคนปทุม

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ คุณอมรเทพ เพชรกำแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และ ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เปิดงานโครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาสินค้าและส่งเสริมอาชีพจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนทุกระดับให้สามารถสร้างรายได้ โดยงานจัดตั้งแต่วันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2566 ชั้น จี อะไลฟ์พาร์คฮอลล์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


บรรยากาศภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชน อาหารเเปรรูปเเละสินค้าจากกลุ่มผู้พิการ กว่า 100 ร้าน เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนทุกระดับให้มีรายได้ รวมทั้งสร้างเสริมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จังหวัดปทุมธานีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นที่รู้จัก เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เเก่ผู้จำหน่าย นับว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้เเก่พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานี


พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนในภาคต่างๆ และทำให้มีความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว เสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ให้เกิดขึ้นในจังหวัดมากขึ้น ในการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม นอกจากจะเป็นการพัฒนาความรู้และการจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ในการพัฒนาด้านต่างๆ แล้ว

ยังมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีให้มีมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนทุกระดับให้สามารถมีรายได้ และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และยังเป็นการขยายตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

จึงได้กำหนดจัดทำโครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาสินค้าและส่งเสริมอาชีพจังหวัดปทุมธานีขึ้น โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2566 ประกอบไปด้วย กิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ และขอบคุณทุกฝ่ายที่มาช่วยกันทำให้งานวันนี้เกิดขึ้น ผมมีความหวังอย่างยิ่งว่าต่อไปคนต้องรู้จักจังหวัดปทุมธานี และเข้ามาท่องเที่ยวปทุมธานีบ้านเรา

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts