สระบุรี – คัดเลือกตัวแทนมิราเคิลมิวสิค ประจำจังหวัดสระบุรีสานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน(มีคลิป)

สระบุรี – คัดเลือกตัวแทนมิราเคิลมิวสิค ประจำจังหวัดสระบุรีสานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน(มีคลิป)

วันทึ่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมตะแบกนา ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการคัดเลือกตัวแทนมิราเคิลมิวสิค ประจำจังหวัดสระบุรี ซึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการมิราเคิลมิวสิค”สานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน” เพื่อส่งเสริมเยาวชน สานต่ออาชีพในฝัน สร้าง SOFT POWER ผ่านเพลงลูกทุ่ง เพิ่มทักษะด้านการร้องเพลงให้กับเยาวชน อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถ สร้างทักษะ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้เยาวชนได้ก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินอาชีพอย่างมีคุณภาพ


สำหรับจังหวัดสระบุรี มีผู้สมัครผ่านแฟนเพจ ชุมทางดาวทอง และสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย และสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกผู้สมัครจากการเปิดรับออดิชั่น เหลือจังหวัดละ 3 คน ได้แก่ นางสาวเมธาพร ศรีภัทรนิธิ กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนเสาไห้(วิมลวิทยานุกูล” นางสาวศันสนีย์ ศรีระคุณ กำลังศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี นายกีรติ ทองหวย กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น การคัดเลือกพิจารณาจากองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ประจำจังหวัด บุคลิกภาพ กริยา มารยาทไทย ทัศนคติ กสรถ่ายทอดอารมณ์ เสียง จังหวะ อักขระ ลีลา ความมั่นใจ ผลปรากฎว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสระบุรี คือ นางสาวศันสนีย์ ศรีระคุณ จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี
***************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts