เพชรบูรณ์-ประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเยาวชนโครงการมิราเคิล มิวสิค “สานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน” ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เพชรบูรณ์-ประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเยาวชนโครงการมิราเคิล มิวสิค “สานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน” ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักร้องโครงการ มิราเคิล มิวสิค “สานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน” ระดับจังหวัด เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเยาวชนโครงการมิราเคิล มิวสิค “สานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน” ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะกรรมการร่วมพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย นางวาสนา ธีรนิติ นายวิริทธิ์พล หิรัญรัตน์ ผู้แทนภาคเอกชน นางฐิติญา จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสุมาลี ยายอด นักวิชาการวัฒนะธรรมชำนาญการ นางสาวณัฐธยาน์ กางถิ่น เจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม ร่วมการประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการมิราเคิล มิวสิค “สานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน” ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายการส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศในด้านการดนตรีด้วยการส่งเสริมเยาวชนทั่วประเทศที่มีความสามารถในด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่งและส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมในการก้าวสู่วงการเพลงในการเป็นศิลปิน สานต่ออาชีพในฝันสร้าง Soft Power ผ่านเพลงลูกทุ่ง เพิ่มทักษะด้านการร้องเพลงให้กับเยาวชน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เยาวชนได้ก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินอาชีพได้อย่างมีคุณภาพต่อไป


โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้เข้าประกวดรอบออดิชั่น จำนวน 6 ราย และผ่านการพิจารณาของFacebook Fanpage ชุมทางดาวทอง จำนวน 3 รายเพื่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ประจำจังหวัด บุคลิกภาพ กิริยา มารยาทไทย ทัศนคติ การตอบคำถามและการถ่ายทอดอารมณ์ โดยผู้ผ่านการคัดเลือก 3 คนได้แก่ นางสาวบุษราคำ อินทรา นางสาวปวีณ์สุดา กันงา และนางสาวศิริมาส สุจริตยั่งยืน ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาผลการคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเข้าคัดเลือกในระดับประเทศ ได้แก่ นางสาวศิริมาส สุจริตยั่งยืน จากอำเภอบึงสามพัน เข้ารอบและเดินทางเข้ารับการปฐมนิเทศและฝึกอบรม ซ้อมร้องเพลงกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และบันทึกเทปรายการชุมทางดาวทอง ทางช่อง7 HD ในวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2566 ต่อไป ทั้งนี้หากผ่านเข้ารอบมีสิทธิ์ชิงเงินรางวัลมูลค่า 1 ล้านบาท

 

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts