ลำปาง-ผบ.มทบ32 นั่งรถม้า ร่วมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ให้คนลำปางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส. 14 พฤษภาคม นี้

ลำปาง-ผบ.มทบ32 นั่งรถม้า ร่วมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ให้คนลำปางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส. 14 พฤษภาคม นี้

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2566 เวลา 07.30 น. พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผบ.มทบ.32 ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย การเลือกตั้ง ส.ส. (Big Day) ร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา ณ ข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกาลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการเดินขบวนพาเหรด และขบวนรณรงค์หาเสียงด้วยการนั่งบนหลังช้าง และ “ขบวนรถม้า” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางร่วมในกิจกรรมด้วย ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ส.ส.) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

พร้อมทั้งเชิญชวนชาวลำปางออกไปใช้สิทธิออกเสียงอย่างพร้อมเพียง และไม่ขายสิทธิขายเสียง ลงคะแนนเลือกตั้งอย่างอิสรเสรี เลือกคนดี เลือกพรรคที่มีนโยบายที่ดี ตลอดจนไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในกิจกรรมฯ
#กองทัพบก #สนับสนุนการเลือกตั้งสส #มทบ32รณรงค์เลือกตั้งสส #14พคเลือกตั้งสสทั่วไทย

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts