ปทุมธานี จัด Big Day เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร โค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

ปทุมธานี จัด Big Day เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร โค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.66 เวลา 07.30 น. ที่ โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณณรงค์เชิญชวนประชาชนในจังหวัดปทุมธานีไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร “Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ์” โดยมี ดร.ป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผอ.สนง.กกต. ประจำจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม


โดยนายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสภาชิสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่จะถึงนี้ และ ดร.ป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผอ.สนง.กกต. ประจำจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความแตกต่างของการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งต่างจากการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อ ปี 2562 โดยเฉพาะเรื่องการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และบัตรเลือกผู้สมัคร ส.ส. แบบรายชื่อ จึงขอให้ประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล ข่าวสารการเลือกตั้งให้ครบถ้วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts