กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง มอบทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน

กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง มอบทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง นำโดย คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง พร้อมผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ร่วมมอบทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี จ.ระยอง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 200-250 คน

วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี ประกอบไปด้วยกลุ่มประมงจำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน
2.กลุ่มประมงเรือเล็กตากวน – อ่าวประดู่
3.กลุ่มประมงเรือเล็กแสงเงิน
4.กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพลา
5.กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน
6.กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด
7.กลุ่มประมงเรือเล็กพลา – อู่ตะเภาสามัคคี

 

Related posts