นราธิวาส-จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.นี้

นราธิวาส-จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.นี้

บริเวณเขื่อนท่าพระยาสาย ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (Big Day) ร่วมกับ โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเสน่ห์ รักรงค์ ผอ.สนง.กกต.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการ คณะนักศึกษา ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากทั้ง 13 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,500 คน

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์การเลือกตั้ง สส. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ เพื่อเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เพื่อเลือกผู้แทนทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน และเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับ กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (Big Day) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ด้วยการเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 พร้อมกัน ซึ่งจังหวัดนราธิวาส เป็น 1 ใน 8 จังหวัดของแต่ละภาคทั่วประเทศ ที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วยจังหวัด นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ชลบุรี ลำปาง กาฬสินธุ์ จันทบุรี และนราธิวาส

โดยกิจกรรมในวันนี้ พลังมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินรณรงค์ไปยังถนนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ผ่านหอนาฬิกา ประจำจังหวัดนราธิวาส ไปสิ้นสุดที่บริเวณ TK PARK ถ.สุริยะประดิษฐ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส บรรยากาศคึกคัก

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts