ปทุมธานี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 ศึกษาเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปทุมธานี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 ศึกษาเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กานต์มณี ไวยครุฑ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 มาศึกษาเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยได้รับการต้อนรับจาก นายอร่าม  แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ กานต์มณี ไวยครุฑ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่า สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมด้านชลประทาน และวิวัฒนาการการส่งเสริมการเกษตร การปลูกพืช ข้าว พืชไร่ พืชสวน และอุตสาหกรรมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้-ภูพาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง-เขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน-ห้วยทราย กิจการประมงน้ำเค็ม น้ำจืด และระบบนิเวศวิทยาใต้น้ำ การเกษตรกรรมชายฝั่ง หมู่บ้านชาวประมงและเรื่องราวของปศุสัตว์และชุมชนการเกษตรกร ส่วนภายนอกอาคาร จัดเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง ทั้งการแสดง การสาธิต การทดลองวิจัย และกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ อาทิ เรือนเพาะปลูก แปลงนาสาธิตและจำลองสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกภูมิภาคของประเทศไทย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสรุปเป็นรายงานที่เกี่ยวกับฐานกิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าไปร่วมเรียนรู้แต่ละฐานว่านักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างไรจากฐานเรียนรู้ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts