ตราด-พุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อรวบรวมจตุปัจจัย นำไปจัดสร้างซุ้มประตูวัดอรุณราษฎร์พัฒนา

ตราด-พุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อรวบรวมจตุปัจจัย นำไปจัดสร้างซุ้มประตูวัดอรุณราษฎร์พัฒนา

เนื่องโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด คุณแม่จรัญ ธรรมชาติ อายุ 86 ปี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30น. โดยมีนายมนัส ตันเฮง เป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย คุณจุรีย์รัตน์ ถาวรสาลี คุณแม่จรัญ ธรรมชาติ คุณแม่สายสวาท หอยสังข์ คุณแม่สาคร พุทธเกษร และลูกๆหลานๆและญาติพี่น้องเข้าร่วมโดยพระใบฎีกากริ่ง นาโค เจ้าอาวาสวัดอรุณราษฎร์พัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายวิสันต์ หอยสังข์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านบางอิน นายธรรมนูญ สวัสดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านเจ็กลัก และหน่วยงานอื่นๆร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อรวบรวมจตุปัจจัย นำไปจัดสร้างซุ้มประตูวัดอรุณราษฎร์พัฒนา และปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด ณ ที่วัดอรุณราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 1 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และต่างจังหวัดเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก การทอดผ้าป่าสามัคคี ถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ส่งเสริมอัตลักษณ์ในท้องถิ่น พร้อมแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีระหว่างพุทธศาสนิกชนกับประชาชน

เพื่อร่วมกันส่งเสริมพุทธศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามสืบต่อไป


ด้านผู้ที่มาร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ต่างรู้สึกดีใจที่ทางคณะจากกรุงเทพได้ร่วมกันนําผ้าป่ามาทอดที่วัดอรุณราษฎร์พัฒนาในครั้งนี้ได้จตุปัจจัย จํานวน 757500 บาท ซึ่งทางวัดและคณะกรรมการได้จัดงบประมาณไว้สร้างซุ้มประตูจํานวน 1,000,000 บาท ในวันนี้ทางเจ้าภาพจึงได้จัดพร้อมกับทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่จรัญ ธรรมชาติ อายุ 86 ปี หลังจากการทอดผ้าป่าที่วัดเสร็จสิ้นคณะผ้าป่าได้ร่วมกัน มาจัดทําบุญวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่จรัญที่บ้านบางอินของคุณแม่จรัญ ธรรมชาติอีกด้วย

เพื่อเป็นศิริมงคลต่อต้นเองและครอบครัวญาติพี่น้อง พร้อมอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว พร้อมกันนี้คุณแม่จรัญและลูกๆหลานๆได้ร่วมกันแจกทานและแจกข่าวสาร นํ้ามันพืชและนํ้าปลาให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าและร่วมทําบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ อายุ 86 ปี ของคุณแม่จรัญ ธรรมชาติ พร้อมด้วยชาวหมู่บ้านให้ความสำคัญและเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าในครั้งนี้เป็นจํานวนมากจตุปัจจัยทั้งหมดมอบให้วัดเพื่อสมทบทุนสร้างซุ้มประตูวัดอรุณราษฎร์พัฒนาต่อไป

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts