ลพบุรี บรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของจังหวัดลพบุรี ประขาชนตอแถวมาใช้สิทธิเนืองแน่น

ลพบุรี บรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของจังหวัดลพบุรี ประขาชนตอแถวมาใช้สิทธิเนืองแน่น

วันอาทิตย์ที่7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ประชาชนแห่ไปรอใช้สิทธิ์ ที่ โรงยิมกาฬวรรณดิส (กาน-วัน-นะ-ดิด) สนามกีฬาพระราเมศวร เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดลพบุรี และที่โรงเรียนโคกสำโรง และในเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง บรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของจังหวัดลพบุรี ประชาชนต่อแถวมาใช้สิทธิเนืองแน่น โดยนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี /รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้ด้วย และตรวจดูความสงบเรียบร้อยตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อ


ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รด.จิตอาสา และอาสาสมัคร กกต. มาอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในการตรวจสอบราย ชื่อ และด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดลพบุรี กำหนดสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไว้ที่ โรงยิมกาฬวรรณดิส (กาน-วัน-นะ-ดิด) สนามกีฬาพระราเมศวร มีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 13 หน่วย มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ จำนวน 6,618 คน ส่วนสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี มีผู้ขอใช้สิทธิ จำนวน 163 คน และสถานที่เลือกตั้งกลางสำหรับผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี 1 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ จำนวน 58 คน


สำหรับจังหวัดลพบุรี มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและในเขตเลือกตั้ง จำนวน 12,093 ราย แยกเป็น เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 6,781 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 1,494 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 808 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน1,490 คน และเขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 1,520 คน

 

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวจว.ลพบุรี รายงาน

Related posts