ยะลา-เบตง เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา คึกคัก เจ้าหน้าที่คุมเข้มรักษาความสงบเรียบร้อย

ยะลา-เบตง เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา คึกคัก เจ้าหน้าที่คุมเข้มรักษาความสงบเรียบร้อย

วันที่ 7 พ.ค.66 บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า ยะลาเขต3 เป็นไปด้วยความคึกคัก ตั้งแต่เช้า มีประชาชนไปรอใช้สิทธิ ตั้งแต่ยังไม่เปิดหีบลงคะแนนเสียง หลังจากที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบลงคะแนนในเวลา 08.00 น. ก็มีประชาชนเดินทาง ทยอยมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า บางส่วนก็จะเป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 14 พ.ค.นี้ จำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์เดินทางมามากขึ้นเรื่อยๆ

จนต้องต่อแถวเข้าคิวตรวจสอบรายชื่อ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก็ต้องคอยอำนวยความสะดวกตรวจสอบรายชื่อให้ผู้ที่มาใช้สิทธิ์ และให้คำแนะนำต่างๆ เนื่องจากในพื้นที่อำเภอเบตง มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน 1053 คน ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดหน่วยเลือกตั้งเป็น 2 หน่วย หน่วยที่ 1 อยู่ชั้นล่างของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีผู้มีสิทธิ์เลือก 527 คน และหน่วยที่ 2 อยู่ชั้น 2 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีผู้มีสิทธิ์เลือก 526 คน


ด้านการรักษาความปลอดภัยนอกจากที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งแล้ว บริเวณโดยรอบ พ.ต.ท.ทศพล พลอยงาม รอง ผกก.ป. สภ.เบตง ก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จราจร คอยอำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอยภัย นอกจากนี้ยังมี เจ้าหน้าที่ ตชด. ตำรวจนอกเครื่องแบบ คอยดูแลรักษาควสมสงบอยู่บริเวณรอบนอกอีกด้วย


สำหรับในพื้นที่จังหวัดยะลาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แบ่งเขตการเลือกตั้งจำนวน 3 เขต ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอเมืองยะลา (ยกเว้น ต.บุดี ต.เปาะเส้ง และ ต.บันนังสาเรง) อําเภอยะหา (เฉพาะ ต.ยะหา ต.ตาชี และ ต.บาโงยซิแน) เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอเมืองยะลา (เฉพาะ ต.บุดี ต.เปาะเส้ง และ ต.บันนังสาเรง) อําเภอยะหา (ยกเว้น ต.ยะหา ต.ตาชี และ ต.บาโงยซิแน) อําเภอรามัน และอําเภอกาบัง และเขตเลือกตั้งที่ 3 อําเภอกรงปินัง อําเภอบันนังสตา อําเภอธารโต และอําเภอเบตง

มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนอกเขต และในเขตจังหวัด จำนวน 9,021 คน โดยเขต 1 ลงทะเบียนไว้ที่อาคารศรีนิบงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา 5,535 คน เขต 2 บ้านยะหา 1,141 คน เขต 3 จัด 2 แห่ง คือ ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเทศบาลเมืองเบตง 1,053 คน โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร 1,292 คน ส่วนคนในจังหวัด ลงทะเบียนที่หอประชุม อ.เมืองยะลา 11 คน ศาลาประชาคม อ.ยะหา 3 คน หอประชุม อ.ธารโต 7 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน

Related posts