สระบุรี – บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า ที่จังหวัดสระบุรีคึกคักแต่เช้า ประชาชนมารอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก

สระบุรี – บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า ที่จังหวัดสระบุรีคึกคักแต่เช้า ประชาชนมารอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ทึ่อาคารโดมเอนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและในเขตเลือกตั้งที่ 1 ของจังหวัดสระบุรีประชาชนได้เดินทางมาใช้สิทธิกันอย่างคึกคัก เจ้าหน้าที่ได้คอยบริการให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่มาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียง โดยหน่วยนี้มีคนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจำนวน 6,517 คน ถือว่าเป็นเขตเลือกตั้งที่มีคนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุด จากทั้งหมด 4 เขตเลือกตั้งของจังหวัดสระบุรี


สำหรับจังหวัดสระบุรี มียอดผู้มาลงทะเบียนเลือกตั้ง นอกเขตและในเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 6,517 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 4,919 คน ใช้พื้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก่งคอย เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 5,005 คน ใช้หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 1,948 คน ใช้พื้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท


นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิศรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าของจังหวัดสระบุรี ถึง ณ เวลานี้ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและที่หอประชุมอำเภอพระพุทธบาท ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 4 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเช่นเดียวกัน ด้านนายอำเภอพระพุทธบาทได้กล่าวเชิญชวน ขอให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD และมาดูลำดับเลขที่ของตนเองก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้สิทธิได้มาลงคะแนนเลือกตั้งอย่างสะดวกและรวดเร็ว
************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts