ปทุมธานี กกต.ปทุมธานี เร่งประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้าย จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแก่เครือข่าย พร้อมเชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

ปทุมธานี กกต.ปทุมธานี เร่งประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้าย จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแก่เครือข่าย พร้อมเชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.66 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากเดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี ดร.ป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี จัดการประชุมเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และการซักซ้อมแนวทางวางแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค. 66 ที่จะถึงนี้ โดยมีวิทยากรกลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ให้ความรู้และแนวทางการประชาสัมพันธ์แก่เครือข่ายกว่า 700 คน

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts