ยะลา-สสว.จับมือ ศอ.บต.จัดงานแสดงสินค้า “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME ชายแดนใต้” กระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย เข้าสู่ตลาด ที่มีมาตราฐานสินค้า เกิดการยอมรับ สู่การเติบโตในอนาคต

ยะลา-สสว.จับมือ ศอ.บต.จัดงานแสดงสินค้า “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME ชายแดนใต้” กระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย เข้าสู่ตลาด ที่มีมาตราฐานสินค้า เกิดการยอมรับ สู่การเติบโตในอนาคต

วันนี้ 5 พ.ค.66 ที่สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้า “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME ชายแดนใต้ ร่วมกับ นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 พ.ค. 66 เพื่อมุ่งเน้นในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย เข้าสู่ตลาด ที่มีมาตราฐานสินค้าในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์สินค้า นำไปสู่การเติบโตในอนาคตต่อไป โดยมี พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนจากจังหวัดนราธิวาส ส่วนราชการภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ประชาชน เข้าร่วม

นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวว่า งานแสดงสินค้า ‘น้องมะเฟืองชวนช้อปของดี SME ชายแดนใต้’ เพื่อนำเสนอสินค้าดี มีคุณภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการต่อยอดดำเนินการส่งเสริมด้านการตลาด ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนของท้องถิ่น การสนับสนุนและส่งเสริมการค้า ช่วยเหลือ MSME ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจของให้กับผู้ประกอบการ กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ในพื้นที่ภาคใต้ ภายในงานจะจัดให้มีการแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า จากผู้ประกอบการ SME ภาคใต้ จำนวน 100 กว่าบูธ รวมไปถึงกิจกรรมแนะนำโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ และส่งเสริมผู้ประกอบการส่งเสริมการขาย การจัดงานครั้งนี้

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวด้วยว่า ศอ.บต. และ สสว. ได้มีการลงนามภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในความร่วมมือหลากหลายการดำเนินงาน ร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในพื้นที่ ด้วยการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับการยกระดับเสริมศักยภาพ และสร้างโอกาสทางธุรกิจและการค้าตามความต้องการและความเหมาะสมของผู้ประกอบการ SME แต่ละราย ดำเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเครือข่ายผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

 

ภาพ / ข่าว สมภพ สุภนรานนท์ จังหวัดยะลา ทีมงานปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts