ลำปาง-กอ.รมน.ร่วมงานบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและ สืบชาตาเมืองลำปาง ประจำปี 2566

ลำปาง-กอ.รมน.ร่วมงานบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและ สืบชาตาเมืองลำปาง ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 พ.อ.วิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผบ.มทบ.32/ผอ.รมน.จ.ลำปาง(ท.) และ พ.อ.ณัฐพงษ์ อ้นทา รองหน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง ร่วมพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและสืบชาตาเมืองลำปาง

ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและประชาชน เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หลักเมืองลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts