พิษณุโลก-เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกดำเนินโครงการ Home&Hope บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ร่วมสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติ

พิษณุโลก-เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกดำเนินโครงการ Home&Hope บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ร่วมสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติ

นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก รับมอบเงินจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 180,000 บาท

โดยมีนายดนัย ด้วงเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะฯ เป็นผู้มอบเงินให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินโครงการ Home & Hope การพัฒนาที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เมื่อ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา

นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก มอบหมายให้ นายสุริยา เสนานุช ปลัดอำเภอ (หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง) พร้อมด้วย นายวินัย แจ่มสว่าง ปลัดอำเภอ และนายปภินวิทย์ อินแปลง เสมียนตรา อ.เมืองพิษณุโลก ร่วมรับมอบเงินและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้าน ของนางลูกคิด ขุนทิพย์สมบัติ บ้านเลขที่ 220 หมู่ที่ 4 ต.อรัญญิก อ.มืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ที่จะได้ดำเนินการจัดสร้างต่อไป

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

Related posts