“ชายแดนสงบ ยามรบมั่นใจ ผู้คนปลอดภัย ภายในมั่นคง “

“ชายแดนสงบ ยามรบมั่นใจ ผู้คนปลอดภัย ภายในมั่นคง ”

พล.ท.สุริยะ เอี่ยมสุโร ผบ.ศปก.ทภ.3/มทภ.3 และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ทภ.3 ด้าน กกล.นเรศวร ฉก.สิงหนาท(ร.17) บริเวณเขตพื้นที่แนวชายแดน ไทย – เมียนมา อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานการป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย การสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย การลักลอบนำเข้ายาเสพติด

การหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต ติดตามปัญหาข้อขัดข้อง และพบปะให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน พร้อมทั้งกล่าวมอบแนวทางในการปฏิบัติงานและมอบสิ่งของ อุปโภคบริโภคให้กับกำลังพล เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ดูแล พื้นที่ชายแดนให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อประเทศชาติ

 

Related posts