สตูล จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 100,000 ตัว เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) วันที่ 4 พฤษภาคม ประจำปี 2566

สตูล จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 100,000 ตัว เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) วันที่ 4 พฤษภาคม ประจำปี 2566


วันนี้ 4 พ.ค. 66 นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 100,000 ตัว เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) วันที่ 4 พฤษภาคม ประจำปี 2566 ในรูปแบบจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ สนามกีฬาชัยอนุสรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล จัดโดยหน่วยงานสังกัดกรมประมง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ


สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ เปี่ยมด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงาม ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินที่ปวงชนชาวไทย โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลากระแห และปลาตะเพียน จำนวน 100,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล ปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำ เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts