ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

วันนี้(2 พฤษภาคม 2566) เวลา 15.00 น. ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 5 รูป ได้แก่ 1.พระครูวาปีจันทคุณ วัดหนองแคน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท 2.พระครูสุตวรธรรมกิจ วัดป่าหว่านไฟ อำเภออาจสามารถ เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ 3.พระครูปริยัติวรเมธี วัดคูเมือง อำเภอเมืองสรวง

เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก 4.พระครูปลัดสมหมาย วัดป่าจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน เป็นพระครูภาวนาพัฒนบัณฑิต และรูปที่ 5 ตั้งฐานานุกรม ให้ เจ้าอธิการณัฐวุฒิ ฐานวุฑโฒ ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม เป็นพระปลัดณัฐวุฒิ ฐานวุฑโฒ โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 5 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอธวัชบุรี ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี

โดยในพิธีเริ่มด้วย การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย คณะสงฆ์อาราธนาศีล จากนั้นพระครูสัญญาบัตรเข้าถวายสักการะ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวมุทิตาพจน์ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านประกาศตราตั้ง ต่อด้วยพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับพัดยศนั้น มีพัฒนาการจากพัดใบตาลอย่างเดียวกับตาลปัตร แต่พัดยศมีความวิจิตรงดงามและมีลักษณะแตกต่างจากตาลปัตรธรรมดาทั่วๆ ไป เนื่องจากเป็นพัดที่พระเจ้าแผ่นดินโปรดให้ทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อพระราชทานแก่พระสงฆ์ ที่ทรงเลื่อมใสศรัทธา ต่อมา จึงกลายเป็นพัดที่พระราชทานแก่พระสงฆ์ ที่ทรงแต่งตั้งให้มีสมณศักดิ์ เพื่อเป็นเครื่องประกอบเกียรติยศ ร่วมกับเครื่องประกอบอื่นๆ ตามแต่ลำดับชั้นสมณศักดิ์

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด (ห)
087-864-4400 081-377-2689

Related posts