สระบุรี – อบต.ห้วยขมิ้นและหมวดการทางหลวงหินกอง ตรวจดูจุดข้ามถนนสุวรรณศร สัญจรสองฝั่งถนนหารือจัดทำทางม้าลาย

สระบุรี – อบต.ห้วยขมิ้นและหมวดการทางหลวงหินกอง ตรวจดูจุดข้ามถนนสุวรรณศร สัญจรสองฝั่งถนนหารือจัดทำทางม้าลาย


วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น.นางสาวชนัลญา สุรารักษ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น นายนิรัน มหาวัตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น นายกฤษฎา สมมาตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น นายจุมพฏ ปลื้มสำราญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น พร้อมด้วยนายดัสกร กุณฑล นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้นและเจ้าหน้าที่กองช่างฯ

ร่วมกับนายณัฐพล อักโช หัวหน้าหมวดทางหลวงหินกองและเจ้าหน้าทึ่หมวดทางหลวงหินกองเพื่อตรวจชี้จุดแผงกั้นจราจรและจุดเว้นระยะทางข้ามถนนในการสัญจรของสองฝั่งถนนและหารือการจัดทำทางม้าลายป้ายการจราจรด้านความปลอดภัยบริเวณถนนสุวรรณศร เขตทางแขวงทางหลวงสระบุรี ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
**************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts