(สุรินทร์) มณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมใจมอบถังบรรจุน้ำ และแจกจ่ายน้ำช่วยภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบ

(สุรินทร์) มณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมใจมอบถังบรรจุน้ำ และแจกจ่ายน้ำช่วยภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบ


วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 พลตรี ชินวิช เจริญพิบูลย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 มอบหมายให้ พันเอกทุเรียน นิพรรัมย์ ช่วยราชการ กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 25 มอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 2 ถัง ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ปี 2566 ให้กับโรงเรียนบ้านโนนเซียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ และ โรงเรียนบ้านกอกหวาน หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งโรงเรียนอยู่ในเขตทุรกันดารและมีความต้องการถังบรรจุน้ำพร้อมน้ำดื่ม เพื่อให้นักเรียนใช้อุปโภค-บริโภคและเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียน

ในโอกาสเดียวกัน มณฑลทหารบกที่ 25 และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมกันจัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน เข้าแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ ชุมชน วัด โรงเรียนบ้านโนนเซียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ และ ชุมชน วัด โรงเรียนบ้านกอกหวาน หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 45 ครัวเรือน ปริมาณน้ำ 24,000 ลิตร(4 เที่ยว) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมทั้งมีน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคในห้วงฤดูแล้ง การเข้าช่วยเหลือในครั้งนี้ ประชาชนมีความสุข อุ่นใจ และขอขอบคุณทหารที่ความช่วยความเดือดร้อน


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts