สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 ซี เขต 10 และเขต 11 ภูมิภาคที่ 5 ร่วมประชุมและรายงานสถานะและกิจกรรมของสโมสรฯ

สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 ซี เขต 10 และเขต 11 ภูมิภาคที่ 5 ร่วมประชุมและรายงานสถานะและกิจกรรมของสโมสรฯ

วันนี้ 2 พ.ค.66 เวลา 13.30 น. ไลออน มาโนช เปลี่ยนโมฬี ประธานภูมิภาคที่ 5 ไลออน สมหวังอ่อนแสง ประธานเขต 10 ไลออน สัญญา ปรัชญสุนทร ประธานเขต 11 พร้อมด้วย สโมสรไลออนส์ เขต 10 ได้แก่ สโมสรไลออนส์จันทบุรี เมืองจันท์ สโมสรไลออนส์สัตหีบ ชลบุรี สโมสรไลออนส์มาบตาพุด เมืองใหม่ และสโมสรไออนส์ระยอง


สโมสรไลอนส์ เขต 11 ได้แก่ สโมสรไลออนส์ตราด สโมสรไลออนส์จันทบุรี สโมสรไออนส์เมืองขลุง และสโมสรไออนส์จันทบุรี ตากสิน รวม 8 สโมสรไลออนส์ เข้าร่วมประชุม ณ อาคารสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ (อ่าวดงตาล) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อรายงานสถานะและกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรไลออนส์ เขต 10 และเขต 11 ภูมิภาคที่ 5 ครั้งที่ 3/2565-2566

โดย มี นาวาเอก (พิเศษ) หญิง กฤชชุดา เรืองรอง นายกสโมสรไลออนส์สัตหีบ ชลบุรี ภาค 310 ซี และคณะทำงาน ปีบริหาร 2565-2566 ร่วมให้การต้อนรับ นอกจากนี้แล้วในช่วงค่ำของวันเดียวกัน สโมสรไลออนส์สัตหีบ ชลบุรี ยังได้จัดงานปาร์ตี้สังสรรค์ ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ ด้วยการแต่งกายชุด ธีม หาดทราย ทะเล สายลม และเราคนไลออนส์ เพื่อแสดงความยินดีสู่การก้าวสู่ตำแหน่งผู้ว่าการภาค 310 ซี และรองผู้ว่าการภาค 310 ซี ท่านใหม่ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

Related posts