พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทานภาค 3 รวมพลังจิตอาสาเมืองพิษณุโลกต่อเนื่อง จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เฟส 2”

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทานภาค 3 รวมพลังจิตอาสาเมืองพิษณุโลกต่อเนื่อง จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เฟส 2”


กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์/ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 33 (พิษณุโลก) จัดกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์ เมืองพิษณุโลก” เฟส 1 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ผ่านมานั้น ทั้งนี้ได้มีข้อตกลงร่วมกันจัดกิจกรรม Kickoff ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เป็นเฟสที่ 2 ณ บริเวณตั้งแต่ห้าแยกโคกมะตูมจนถึงสามแยกโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 21 ต้นเสา รวมระยะทาง 0.6 กิโลเมตร

โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ลทีวีสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสาไฟฟ้าตามเส้นทางถนนหลักที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป – มาให้เกิดความเรียบร้อยส่งผลให้ทัศนียภาพในเมืองพิษณุโลก เป็นเมืองน่าอยู่


โดยมีพลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 /รองผู้อำนวยการ จิตอาสาพระราชทานภาค 3 เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ ได้ร่วมทำกิจกรรมพร้อมกับสนันสนุนกำลังพลหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านจราจรและจัดระเบียบสายสื่อสาร รื้อถอนสายตาย ,จัดเก็บซากสายตายและขนส่งสายตายเข้าสู่จุดพักสายตาย


ทั้งนี้ประธานในพิธีได้วางแผนการดำเนินก่อนปฏิบัติจริงให้เกิดประสิทธิภาพ นำปัญหาของขัดข้องและอุปสรรคจากการปฏิบัติในเฟสที่ 1 มาปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติในเฟสที่ 2 เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากปัญหาสายสื่อสารช่วงข้ามถนนและเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts