ฉะเชิงเทรา-รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกสอนกีฬาให้กับนักเรียนและเยาวชน โครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเพื่อเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา-รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกสอนกีฬาให้กับนักเรียนและเยาวชน โครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเพื่อเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 28 เม.ย. 2566 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกสอนกีฬาให้กับนักเรียนและเยาวชน โครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเพื่อเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา “อบจ.ฉะเชิงเทรา ฟุตบอล อะคาเดมี่” รุ่นที่ 1 และโครงการฝึกสอนทักษะศิลปะมวยไทยและมวยสากล รุ่นที่ 1 พร้อมด้วยโค้ชผู้ฝึกสอน และผู้ปกครอง ร่วมพิธีปิดโครงการฯ โดยมีนางสาวนารี เทพสุภรณ์กุล ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยะจันทร์)
พร้อมนี้ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมของทั้ง 3 โครงการ


#โครงการฝึกสอนกีฬาให้กับนักเรียนและเยาวชน ระหว่างวันที่ 19 – 28 เม.ย. 2566 เปิดสอน 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส เทนนิส ชักกะเย่อสากล เทควันโด และแบดมินตัน มีนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 160 คน
#โครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเพื่อเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา “อบจ.ฉะเชิงเทรา ฟุตบอล อะคาเดมี่” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 28 เม.ย. 2566 มีนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน


#โครงการฝึกสอนทักษะศิลปะมวยไทยและมวยสากล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 30 เม.ย. 2566 มีนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางการกีฬา เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงให้กับนักเรียนและเยาวชน เพื่อรณรงค์การต่อต้านภัยจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง และเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดฉะเชิงเทรา และชมรมมวยสมัครเล่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ภาพ/ ลักษมี
VDO/ ธีรศักดิ์
ข่าว/ ลักษมี
โดย กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ฉะเชิงเทรา

#องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
⭐️website : www.cpao.go.th
⭐️Facebook : อบจ.ฉะเชิงเทรา
⭐️Twitter : องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
⭐️YouTube : อบจ.ฉะเชิงเทรา
⭐️Instragam : อบจ.ฉะเชิงเทรา (cpao8riew)
⭐️TikTok : อบจ.ฉะเชิงเทรา (@cpao8riew)

Related posts