ครู นักเรียน รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ครู นักเรียน รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง


บรรยากาศ โค้งสุดท้าย กับการออกมารณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ของครู นักเรียน รร.ท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 มีนางปัณฑินา ชะตารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เห็นความสำคัญการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ขณะที่โรงเรียนในสังกัด สนับสนุนการเลือกตั้งครั้งนี้

โดยนายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 หนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 14 พฤษภาคม 2566 และประสานสถานศึกษาร่วมกันรณรงค์ ผู้ปกครอง ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อร่วมกันสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts