พิษณุโลก นายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมแสดงมุทิตาสักการะพระปัญญาภิมณฑ์มุนี หลวงปู่บุญมี ปญฺญาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ยอดทอง

พิษณุโลก นายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมแสดงมุทิตาสักการะพระปัญญาภิมณฑ์มุนี หลวงปู่บุญมี ปญฺญาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ยอดทอง


วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงมุทิตาสักการะงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 93 ปี พระปัญญาภิมณฑ์มุนี หลวงปู่บุญมี ปญฺญาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ยอดทอง ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติชั้นล่าง วัดเจดีย์ยอดทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก มีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts