เพชรบูรณ์-ชาวไร่ยาสูบเพชรบูรณ์ร้องรัฐ ทบทวนภาษียาสูบ ตั้งกองทุนเยียวยาชาวไร่

เพชรบูรณ์-ชาวไร่ยาสูบเพชรบูรณ์ร้องรัฐ ทบทวนภาษียาสูบ ตั้งกองทุนเยียวยาชาวไร่

ชาวไร่ยาสูบเพชรบูรณ์วอนรัฐบาลใหม่แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ปรับโครงสร้างภาษียาสูบ จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวไร่ ลดความเดือดร้อนทั้งอุตสาหกรรมในโอกาสที่สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ขึ้น ที่ อ.หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ ภายในงานมีชาวไร่ยาสูบเข้าร่วมกว่า 750 คน

โดยนายสงกรานต์ ภักดีจิตร นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า “ความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบตลอดหลายปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่ามาจากการปรับโครงสร้างภาษีเป็นแบบ 2 อัตรา ซึ่งควรจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรม แต่กลับกลายเป็นผลร้ายทำให้เกิดทั้งบุหรี่เถื่อน โควตาการปลูกลดลงติดต่อกันแล้วกว่า 5 ปี และผู้รับเคราะห์คือชาวไร่ยาสูบ 30,000 ครัวเรือนทั่วประเทศไทย โดยปัญหาจากการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่เป็นปัญหาหลักที่ชาวไร่อยากเห็นรัฐบาลใหม่แก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะเป็นต้นตอที่ทำให้ชาวไร่ยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์โดนลดโควตารับซื้อใบยาจากการยาสูบแห่งประเทศไทย 5 ปีติดต่อกัน ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลควรทบทวนการปรับโครงสร้างปรับภาษีอีกครั้งเพราะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้ดีที่สุด”

สำหรับเรื่องกองทุนช่วยเหลือนั้น สามารถแบ่งมาจากภาษีสรรพสามิตที่เก็บได้จากการขายปลีกบุหรี่ ซึ่งเป็นเงินที่มีอยู่แล้ว ชาวไร่เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดเงินจำนวนนี้ก็ควรมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐอื่นๆ เพราะปัจจุบันชาวไร่ยาสูบต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งค่าปุ๋ย ค่าน้ำมัน ค่าไฟ ไหนจะต้องรับมือกับภัยธรรมชาติที่คาดการณ์ไม่ได้ สวนทางกับราคารับซื้อและโควตาที่ลดลง ทุกครั้งที่ต้องการความช่วยเหลือภาคีชาวไร่ต้องรวมตัวกันไปเรียกร้องเอง ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลเหมือนพืชชนิดอื่น จึงคาดหวังที่กองทุนจากรัฐจะบรรเทาความเดือดร้อนในระยะยาว มิเช่นนั้นอาจมีหลายครอบครัวต้องสูญเสียอาชีพเนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นได้” นายสงกรานต์ กล่าวเสริม


ทั้งนี้ ชาวไร่ยาสูบที่มาร่วมประชุมได้ร่วมกันแปะสติกเกอร์โหวตสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาเร่งช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และได้มอบผลโหวตระบุความต้องการให้รัฐช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชาวไร่ยาสูบมอบแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยในที่ประชุมได้มีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 2 นายจักรัตน์ พั้วช่วยและผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 3 นายบุญชัย กิติธาราทรัพย์ จากพรรคพลังประชารัฐ ร่วมรับปัญหาของชาวไร่ยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้ชาวไร่ต่อไป

 

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts