ระยอง-สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

ระยอง-สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รอง ผวจ.ระยองเป็นประธานพิธี จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยนายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรด้านแรงงาน และเครือข่ายแรงงาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีและความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ร่วมกันปรับปรุงสนามกีฬา เครื่องเล่น สนามเด็กเล่นและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านคลองขนุนอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

โรงเรียนบ้านคลองขนุน เป็นสถานศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนจำนวน 200 คน ซึ่งทางโรงเรียนมีความประสงค์ให้ปรับปรุงสนามกีฬา (สนามบาสเกตบอล) เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและอุปกรณ์กีฬาที่ไม่เพียงพอ รอง ผวจ.ระยอง ได้ร่วมกิจกรรม ทาสีสนามกีฬา ให้กับ โรงเรียนบ้านคลองขนุน เป็นการปรับปรุงสนามกีฬา ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มากขึ้น

Related posts