นครนายก – ชุมชนวัฒนธรรมไทยเวียงวัดคีรีวัน จัดงานประเพณี สืบสานสืบสานวัฒนธรรม สักการะเจ้าพ่อหินตั้ง

ชุมชนวัฒนธรรมไทยเวียงวัดคีรีวัน จัดงานประเพณี สืบสานสืบสานวัฒนธรรม สักการะเจ้าพ่อหินตั้งและทำบุญ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวไทยเวียง และร่วมกิจกรรม ที่หลากหลาย

ที่ลานศาลเจ้าพ่อหินตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งเข้ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ชุมชนวัฒนธรรมไทยเวียงวัดคีรีวัน ได้จัดงานบุญ ไหว้สักการะ เจ้าพ่อหินตั้ง เดือน 6 เพื่อร่วมสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรม อันดีงาม ของชาวไทยเวียง และชมความมหัศจรรย์ ของหินธรรมชาติ ก้อนใหญ่กว่า 20 คนโอบ ที่ชาวบ้าน ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในหมู่บ้าน ตำบล ได้นำเครื่องสักการะ มากราบไหว้ และตั้งศาล เจ้าพ่อหินตั้ง เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาวตำบลหินตั้ง โดยชาวไทยเวียง จากหมู่บ้านคีรีวัน หมู่บ้านหินตั้ง และหมู่บ้านคลองสีเสียด ได้รวมพลัง ความร่วมมือ ความรักความสามัคคี

ร่วมกันสืบสาน และสร้างกิจกรรมตามวิถีชีวิต ของชาวไทยเวียงสืบทอดต่อกันมา เป็นเวลานาน และทุกปี ชาวไทยเวียง จะร่วมกันจัดกิจกรรม ที่มีความหลากหลาย ภายในงานนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรม การละเล่นพื้นบ้าน และร่วมรับประทานอาหาร พาแลง นั่งสาด กินโตกระด้ง ตามวิธีถิ่นไทยเวียง พร้อมการแสดง กันอย่างสนุกสนาน โดยมี พี่น้อง ชาวบ้าน ในตำบลหินตั้ง และตำบลใกล้เคียง ร่วมในกิจกรรม กันเป็นจำนวนมาก ถือเป็นบรรยากาศ ที่มีความสนุกสนาน เป็นกันเอง เป็นพลัง ที่สำคัญของชุมชน อีกกิจกรรมหนึ่ง ของจังหวัดนครนายก

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts