กกต.กาฬสินธุ์ ติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้ง รับเลือกตั้ง ส.ส.

กกต.กาฬสินธุ์ ติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้ง รับเลือกตั้ง ส.ส.


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ อบรมวิทยากรเขตเลือกตั้ง เพื่อไปถ่ายทอด ให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในระดับอำเภอ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการเลือกตั้ง ส.ส.ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ระเบียบ ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 24 เม.ย.66 ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรเขตเลือกตั้ง

เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยวิทยากรเขตเลือกตั้งอำเภอละ 18 คน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ 3 คน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ 1 คน ผู้ประสานประจำเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 144 คน เข้ารับการอบรม

นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 วันเลือกตั้ง ส.ส. ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (จพง.ปน.) เป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งให้เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง


ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ส. สำนักงาน กกต.จ.กาฬสินธุ์ จึงได้จัดอบรมวิทยากรเขตเลือกตั้ง เพื่อให้รับทราบ เข้าใจ ขั้นตอนวิธีการเลือกตั้ง อย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย และสามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในระดับอำเภอ จำนวน 1,611 หน่วยเลือกตั้ง 17,721 คน ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ระเบียบ ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Related posts