“เชียงราย”ฉก.ทัพเจ้าตาก ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน”

จากเหตุการณ์พายุฤดูร้อน และลูกเห็บตก ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ห้วงเย็น-ค่ำของวันที่ 21 เมษายน 2566 ทำให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้รับ

ความเสียหาย แบ่งเป็น พื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จำนวน 27 หลังคาเรือน และ อำเภอเชียงของ จำนวน 13 หลังคาเรือน ดังนั้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง จึงจัดกำลังพลจิตอาสา จาก กองบังคับการควบคุมผาแด่น, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 312,

ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3208 และชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3212 ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าสำรวจความเสียหายและช่วย

เหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในขั้นต้นอย่างเร่งด่วน และได้ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนดังกล่าวต่อไป

 

สันติ วงศ์สุนันท์/ผู้สื่อข่าวเชียงราย

Related posts