(สุรินทร์) สุรินทร์!!!จัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทย พร้อมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ “วีรชนผู้กล้าปี 54”

(สุรินทร์) สุรินทร์!!!จัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทย พร้อมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ “วีรชนผู้กล้าปี 54”

วันที่ 22 เมษายน 2566 พลเอก กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพบก เป็นประธานในพิธีสักการะอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทย พร้อมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ “วีรชนผู้กล้าปี 54” โดยมี พลตรีอดุลย์ บุญธรรมเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2(1) พลตรีวีรยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พันเอกสมภพ ภาระเวช รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พันเอกธนาธิป เรียงอิศราง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 นายนคร ศิวิลัย นายอำเภอพนมดงรัก และ นายณัฐพัชร์ บุญมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได ร่วมพิธีในครั้งนี้ ประวัติอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยนั้น จากเหตุการณ์การรบปะทะ ในพื้นที่ปราสาทตาเมือน และปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ห้วงวันที่ 22 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554

เป็นเหตุให้ฝ่ายเรามีกำลังพลสูญเสีย จำนวน 8 นาย บาดเจ็บ จำนวน 98 นาย จากการเสียสละชีวิตในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย จนวาระสุดท้ายนับได้ว่า เป็นวีรกรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง และจดจำยิ่ง ในห้วงต่อมา พลโทธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ในขณะนั้น มีดำริให้หน่วยทหารในกองทัพภาคที่ 2 พัฒนาพื้นที่ การสู้รบในอดีต ให้เป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ เพื่อเชิดชูเกียรติ อดีตทหารหาญที่ได้เสียสละชีพ ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ในการนี้ พลตรีอดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และ พันเอกสมภพ ภาระเวช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ในขณะนั้น ได้ร่วมหารือ และกำหนดพื้นที่ก่อสร้างอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทย บริเวณทางขึ้นปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 760,000 บาท

โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากผู้บังคับหน่วยในพื้นที่กองกำลังสุรนารี พี่ๆน้องๆ ที่ได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ ในห้วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งญาติของกำลังพลที่เสียชีวิต โดยกองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 เป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้าง อนุสาวรีย์พิทักษ์ไทย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1ฐานอนุสาวรีย์ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร บริเวณกึ่งกลาง มีแท่นฐานขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2 เมตร 5 เซนติเมตร สำหรับรองรับรูปปั้นทหาร ส่วนที่ 2 เป็นรูปปั้นทหารยืนถือปืน ในลักษณะท่าพร้อมใช้อาวุธ สะพายเครื่องหลัง หล่อด้วยทองเหลืองรมดำ ขนาดเท่าคนจริง ซึ่งได้กระทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts