โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง สืบสานประเพณีไทย “สตาร์ สงกรานต์”

โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง สืบสานประเพณีไทย “สตาร์ สงกรานต์”

สตาร์ไอที เซ็นเตอร์ ร่วมกับ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมร่วมตักบาตร กาแฟ โอวัลติน ข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร จำนวน 119 รูป สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระประจำวัน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ไถ่ชีวิตโค เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมถึงเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต และครอบครัวของประชาชนชาวจังหวัดระยอง

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี มีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้มีเกียรติ ร่วมด้วย โดยได้รับเมตตาจาก พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีสงฆ์

เสร็จพิธีได้มอบข้าวสาร มีประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมรับบริจาคโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณอาคาร สตาร์ไอที เซ็นเตอร์

Related posts