สุโขทัย-ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 30 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ สลากกาชาดการกุศล หมายเลข 922708

วันนี้ (21 เมษายน 2566) เวลา 09.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีการออกรางวัล พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสักขีพยาน โดยผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 มีดังนี้

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 30 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ สลากกาชาดการกุศล หมายเลข 922708 รางวัลที่ 2 รถยนต์ ทองคำแท่งหนัก 15 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ สลากกาชาดการกุศล หมายเลข 945709 รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งหนัก 3 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ สลากกาชาด การกุศล หมายเลข 993712, 913654 และหมายเลข 995343


สำหรับรางวัลที่ 4 ทองคำแท่งหนัก 2 บาท จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 5 ทองคำแท่งหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่ 6 ทองคำแท่งหนัก 2 สลึง จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่ 7 ทองคำแท่งหนัก 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 4 ครั้ง เตาปิ้งย่าง-ชาบู จำนวน 400 รางวัล

ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกรางวัล ให้นำสลากกาชาดการกุศลที่ถูกรางวัล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ห้องตรวจสอบภายใน สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5561-0530 หรือ 0-5561-1619 ต่อ 22926 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับรางวัล ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลได้ที่ เว็บไซต์จังหวัดสุโขทัย (www.sukhothai.go.th) และทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

Related posts