นครนายก – วัดธรรมปัญญาจัดสวดพุทธาภิเษกมีพระปริวาสกรรมจำนวน 367 รูปร่วมสวดพุทธาภิเษก สวดเสริมสิริมงคล

วัดธรรมปัญญา สวดพุทธาภิเษก , สวดเสริมสิริมงคลนั่งปรก 5 รูป โดยมีพระปริวาสกรรมหลายจังหวัดจำนวน 367 รูปร่วมเข้าสวดในพิธีพุทธาภิเษกสวดเสริมสิริมงคล

เมื่อเวลา 15.15 น.ของวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 แรม 12 ค่ำ เดือน 4 วัดธรรมปัญญา ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้จัดพิธีสวดพุทธาภิเษก,สวดเสริมศิริมงคล โดยมีพระครูสุธรรมปัญญาวุธ เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญา เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพระเกจินั่งอธิฐานจิต และพระปริวาสกรรมหลายจังหวัดจำนวน 367 รูป ร่วมสวดพุทธาภิเษก , สวดเสริมสิริมงคล ตั้งแต่เวลา 15 .15 น. ถึง17.15 น. โดยมีประชาชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

วัดธรรมปัญญาเป็นวัดเก่าแก่อายุเกิน 100 ปี มีหลวงพ่อเสาร์ 5 พระประธานในอุโบสถ ความพิเศษของโบสถ์ที่ชาวบ้านนิยมมาทำบุญ คือมีบ่อน้ำอยู่ใต้โบสถ์เป็นบ่อน้ำที่ไม่แห้ง และใครที่ศรัทธาในเรื่องพระพุทธศาสนามาที่วัดธรรมปัญญามีลอดโบสถ์ ไหว้พระทำบุญ โดยเฉพาะหลวงพ่อเสาร์ 5 พระประธานภายในอุโบสถ์ที่ใครๆ ก็สามารถมาสักการะกราบไหว้บูชาได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สมบัติ เนินใหม่, รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts