โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญข้าวหลามชุมชน ปี 2566

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญข้าวหลามชุมชน ปี 2566

เมื่อเร็วๆนี้ (เริ่ม 22 มกราคม 2566) โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ (PMSC) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณี “บุญข้าวหลาม” ประจำปี 2566 โดยจะจัดขึ้นในช่วง เดือน 3 ของทุกปี โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ มาบตาพุดและบ้านฉาง

ซึ่งจะมีกิจกรรมการเผาข้าวหลาม และทำบุญตักบาตรข้าวหลาม ภวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชุมชน หมู่บ้าน และ ชาวชุมชน โดยประเพณีบุญข้าวหลามเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษหลายรุ่นหลายสมัย เป็นอัตลักษณ์ ของท้องถิ่นของคนมาบตาพุดบ้านฉางและจังหวัดระยอง โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 เล็งเห็นความสำคัญทางวัฒนธรรมอันดีงามจึงร่วมสนับสนุนกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สู่รุ่นลูกหลานต่อไป


โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ได้สนับสนุนและร่วมกิจกรรม กับ ชุมชนพยูน1 ชุมชนพยูน3 ชุมชนหนองแตงเม ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ชุมชนหนองน้ำเย็น ชุมชนกรอกยายชา ชุมชนหาดสุชาดา กลุ่มประมงปากคลองตากวน เป็นต้น ซึ่งแต่ละชุมชนจะมีจัดกิจกรรมขึ้นในแต่ละชุมชนของตนเอง ซึ่งมีคณะกรรมการชุมชน กลุ่มต่างๆในชุมชนและประชาชน

Related posts