เทศบาลตำบลทับมา จับผู้ปกครองเด็กนักเรียน ฝึกการปฐมพยาบาลและฝึกช่วยชีวิต (CPR) เบื้องต้นแก่บุตรหลานที่เป็นเด็กปฐมวัย ทั้งการปั๊มหัวใจ และการป้องกันการสำลักของเศษอาหาร หรือของเล่นติดในลำคอ

เทศบาลตำบลทับมา จับผู้ปกครองเด็กนักเรียน ฝึกการปฐมพยาบาลและฝึกช่วยชีวิต (CPR) เบื้องต้นแก่บุตรหลานที่เป็นเด็กปฐมวัย ทั้งการปั๊มหัวใจ และการป้องกันการสำลักของเศษอาหาร หรือของเล่นติดในลำคอ

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.ที่โรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายฉัตร แก่กล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการปฐมพยาบาลและฝึกช่วยชีวิต (CPR) เบื้องต้นในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 แก่ผู้ปกครองเด็กนักเรียนปฐมวัย จำนวน 60 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่อง AED และการปั๊มหัวใจ (CPR)

และฝึกปฏิบัติการป้องกันการสำลักจากเศษอาหาร หรือวัสดุของเล่นติดในลำคอของเด็กปฐมวัย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก รพ.กรุงเทพระยอง รวมทั้งการลงนาม MOU สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและฝึกช่วยชีวิต (CPR) เบื้องต้นในเด็กปฐมวัยระหว่างเทศบาลตำบลทับมา และ รพ.กรุงเทพระยองด้วย

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือ CPR คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่ช่วยเหลือฟื้นคืนชีพสำหรับผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นกลับมามีชีพจรดังเดิม และยังสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ก่อนที่จะนำผู้ป่วยส่งสถานพยาบาล หรือ รพ.ได้ทันท่วงที.

Related posts