สระบุรี – “ผอ.ติ๊ก”สถานพินิจฯสระบุรี ต้อนรับกรรมการสงเคราะห์ พูดคุย เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและเยาวชน

สระบุรี – “ผอ.ติ๊ก”สถานพินิจฯสระบุรี ต้อนรับกรรมการสงเคราะห์ พูดคุย เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและเยาวชน


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เอี่ยมเหล็ก ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับนางนวพร ตั้งชัยวรรณา รองประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นายกฤษฎา สมมาตร กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดสระบุรี

เข้ามาพบ พูดคุยให้กำลังใจเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างแนวทางของเยาวชนที่ดีห่างไกลยาเสพติดและมีเป้าหมายการใช้ชีวิตในอนาคต ทั้งนี้โดยนางนวพร ตั้งชัยวรรณา ได้สนับสนุนอาหาร (หมูกรอบพริกเผา) ขนมโดนัท ชานมเย็นพร้อมน้ำแข็ง แก้วพลาสติกและหลอด พร้อมน้ำดื่ม เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับจังหวัดสระบุรีในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี
************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts