เชียงใหม่-พิธีถวายเครื่องสักการะล้านนา พระอนุสาวรีย์เจ้าดารารัศมี พระราชชายา”วันรำลึกเจ้าดารารัศมี พระราชชายา”

เชียงใหม่-พิธีถวายเครื่องสักการะล้านนา พระอนุสาวรีย์เจ้าดารารัศมี พระราชชายา”วันรำลึกเจ้าดารารัศมี พระราชชายา”

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและภาคีเครือข่าย เฝ้ารับเสด็จ พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคิณีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โปรดกำหนดการเสด็จมาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะล้านนา พระอนุสาวรีย์เจ้าดารารัศมี พระราชชายา พระผู้ประทานที่ดินให้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ พระอนุสาวรีย์เจ้าดารารัศมี พระราชชายา สวนบ้านบานเย็นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เจ้าดารารัศมี พระราชชายาในรัชกาลที่ 5 พระผู้ประทานที่ดินคุ้มหลวงกลางเมืองเชียงใหม่เพื่อก่อสร้างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในปัจจุบัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผู้บริหาร ครูบุคลากร พร้อมภาคีเครือข่าย ได้จัดพิธีถวายเครื่องสักการะล้านนา พระอนุสาวรีย์เจ้าดารารัศมี พระราชชายา เนื่องในวันรำลึกเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ณ ลานพระอนุสาวรีย์เจ้าดารารัศมี พระราชชายา สวนบ้านบานเย็น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

พร้อมด้วยพลเอก โกศล ประทุมชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานคณะกรรมการการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเสริญ สุริยา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายอภิชาติ กลั่นบิดา ประธานมูลนิธิพระราชชายาเจ้าดารารัศมียุพราชวิทยาลัย คณะผู้บริหารโรงเรียน ภาคีเครือข่ายฯ ครู และนักเรียน ผู้แทนคณะครูเกษียณอายุราชการ ร่วมพิธี

พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts