(สุรินทร์) มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล ส่งต่อผ้าห่มคลายหนาว ผ่าน กองกำลังสุรนารี ให้กับพี่น้องชายแดน กว่า 3,000 ผืน

(สุรินทร์) มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล ส่งต่อผ้าห่มคลายหนาว ผ่าน กองกำลังสุรนารี ให้กับพี่น้องชายแดน กว่า 3,000 ผืน


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ กองบัญชาการกองกำลังสุรนารี พันเอก จิรัฏฐ์ ช่วงฉ่ำ เสนาธิการกองกำลังสุรนารี ให้การต้อนรับ คุณอดิสรณ์ กีรติศักดาวงศ์ ผู้จัดการ มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล และคุณตู้ เว่ย ยี่ รองหัวหน้าบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล ในการรับมอบผ้าห่มกันหนาวจากมูลนิธิฯ จำนวน 3,544 ผืน เพื่อส่งมอบต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวผ่านกองกำลังสุรนารีเป็นประจำทุกปี เป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ชายแดนต่อไป


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า รายงาน

Related posts