เพชรบูรณ์-อำเภอหล่มสักเตรียมจัดงานประเพณีเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ ปี 2565

เพชรบูรณ์-อำเภอหล่มสักเตรียมจัดงานประเพณีเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ ปี 2565

ที่วัดโฆษา บ้านท่าช้าง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว งานประเพณีเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ ปี 2565 โดยมี พระครูถาวรพัชรกิจ เจ้าคณะตำบลห้วยไร่ นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ร่วมแถลงข่าว

ทั้งนี้อำเภอหล่มสัก โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ร่วมกับวัดโฆษา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการระดับอำเภอ/จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และคณะกรรมการจัดงานบุญเจดีย์ข้าวตำบลห้วยไร่ กำหนดจัดงานประเพณีเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ ปี 2565 ขึ้น เป็นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นการสืบสานพิธีบุญคูณลานสู่การขวัญข้าว และเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ประชาชน การจัดงานบุญเจดีย์ข้าวในครั้งนี้

เกิดจากพลังความรัก ความศรัทธา และความสามัคคีของ บวร ประกอบด้วย บ้าน วัด ราชการ ที่ร่วมกันจัดงานขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและรำลึกถึงบุญคุณพระแม่โพสพ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวในชุมชน และเพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างรายได้ในชุมชน โดยกระบวนการสร้างเจดีย์เริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมแปลงนา หว่านข้าว ถอนกล้า ดำนา และ ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว และนำมาสร้างเจดีย์ข้าวทรงระฆังคว่ำ ฐาน 8 เหลี่ยม และกำแพงแก้วเป็นรูปพญานาคล้อมรอบ

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ดำเนินการ ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในงานจะมีพิธีทางสงฆ์ พิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ รำบวงสรวงเจดีย์ข้าว การแสดงศิลปวัฒนธรรม การเฉลิมฉลองเจดีย์ข้าว การประกวดธิดาบุญคูณลาน การจำหน่ายสินค้า OTOP และการแสดงดนตรี ฯลฯ และหลังจากเสร็จงานจะจัดแสดงเจดีย์ข้าว ไว้เพื่อ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดในชุมชน เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะนำข้าวเปลือกไปจำหน่าย และนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts