ซีพีแรม พร้อมเปิดแลนด์มาร์ครับลมหนาวปทุมธานีจัดงาน “ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง” ครั้งที่ 3

ซีพีแรม พร้อมเปิดแลนด์มาร์ครับลมหนาวปทุมธานีจัดงาน “ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง” ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด งาน “ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง” ครั้งที่ 3 บนพื้นที่ 45 ไร่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด(สำนักงานใหญ่) ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิเศษ วิศิษฎ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมรับชมการแสดงจาก ลำตัดของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ และการแสดงชุดดอกไม้บานสะพรั้ง จากศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ซีพีแรม สำหรับบริษัท ชีพีแรม จำกัด ดำเนินธุรกิจตามแนวทางสู่ความยั่งยืน บนพื้นฐานการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน(Ciroular Economy)

หรือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่าสูงสุดมาปรับใช้ภายในองค์กร โดยพัฒนาพื้นที่ 45 ไร่ ของบริษัท จัดงาน “ทานตะวันบานสะพรั่งทัวระแห่ง” ครั้งที่ 3 ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน ของจังหวัดปทุมธานี สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนภายในชุมชนได้อย่างยั่งยืน และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนรอบข้างและชุมชนใกล้เดียง อีกทั้ง ยังส่งเสริม และสนับสนุนเกษตรกรในชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย และสร้างคุณค่าให้กับสังคมรอบด้านสู่ความยั่งยืนในทุกมิติควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความ


รับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนรอบข้างอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน สามารถร่วมงาน “ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง”ครั้งที่ 3 ได้ระหว่างวันที่ 3 – 18 ธันวาคม 2565 นี้ โดยภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานสามารถรับชมทานตะวันบนพื้นที่กว่า 5 ไร่ พร้อมเลือกซื้อสินค้าทางด้านการเกษตรของชุมชน เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตร รับชมการจัดแสดงพืชผักนานาชนิด และยังได้รับกล้าผักฟรี (มีจำนวนจำกัด)

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts