(อุบลราชธานี) แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันชายแดน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

(อุบลราชธานี) แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันชายแดน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 พลโทสวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ชายแดนแม่น้ำโขง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และ ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ให้การต้อนรับ และร่วมปฏิบัติภารกิจ โดยได้ลงเรือลาดตระเวนทางน้ำ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายชายแดน รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า รายงาน

Related posts