(สุรินทร์) รองผู้อำนวยการ สบข.กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายใน ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์

(สุรินทร์) รองผู้อำนวยการ สบข.กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายใน ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา13.00 น. ที่ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ พลตรีสมศักดิ์ เตชะสืบ รองผู้อำนวยการสำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง การกระทำผิดกฎหมาย และปัญหาแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ โดยมี พันเอกกิตติพงษ์ พุทธิมณี รองผู้อำนวยการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์(ท.)

พันเอกสมเด็จ พวงผกา รองเสนาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 ส่วนย่อย 2 ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ แรงงานจังหวัดสุรินทร์ จัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงจังหวัดสุรินทร์ ร่วมบรรยายสรุป และชี้แจงภัยคุกคามด้านความมั่นคง ในประเด็นแรงงานต่างด้าว และการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการบูรณาการ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับจังหวัด ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts