ปทุมธานี การจัดล่องเรือ happy night เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

ปทุมธานี การจัดล่องเรือ happy night เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการจัดล่องเรือ happy night เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลได้แก่ จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดสมุทรปราการ จัดโดย ตลาดน้ำประชารัฐ วัดแคนอก และ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี โดยมีเพื่อนๆ ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปทุมธานี, สมาคมส่งเสริมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวปทุมธานี, สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดปทุมธานี, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนครปฐม, สมาคมท่องเที่ยวนครปฐม, ชมรมท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยดำจังหวัดนครปฐม,

ชมรมคาเฟ่ร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมุทรปราการ, สมาคมสมุทรปราการ ภาคเอกชน และ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัด ร่วม 50 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันของกลุ่มจังหวัดปริมณฑล ศึกษาหาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ ทั้งของจังหวัดตัวเองและร่วมกันภายในกลุ่มจังหวัด ทั้งยัง เป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของประเทศรวมถึงช่วงโยง ถึงงาน APEC ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยด้วย

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน.

Related posts